הופעה בארה"ב  A show in USA

יהלה בשיר "קומי אורי" - Yahala in KUMI ORI