בס"ד

פרנולוגיה
הכל בראש שלך

עמוד ראשי - פרנולוגיה
לעמוד ראשי - פרנולוגיה

 


אזור כישורי הביטוי

 שימוש במרכזי בחינת ועיבוד הנתונים, נותן לאדם נתונים רבים לשימוש. הדרך בה ישתמש בהם תלויה במרכזי הביטוי שלו. אפשרויות הביטוי הן רבות, אולם ניתן לחלקם באופן גס למס' אופנים: מילולי (שירה, נאום ספרות), מוחשי (ציור, פסל, בניין, עיצוב), מוסיקלי (מנגינה, יצירה מוסיקלית), תיאורטי (פטנטים, רעיונות מיוחדים) או לתנועה וריקוד. חלק מהדברים קשורים זה בזה ובתכונות אחרות, למשל: ריקוד קשור גם לקצב, למוסיקה וליכולת איזון של הגוף. שירה קשורה כמובן לשמיעה מוזיקלית, ליכולת מילולית ולשמירה על תזמון נכון של מוזיקה ומילים וכו'. מרכזים אלו סובבים את מרכזי עיבוד הנתונים, בשני צדדי הראש בחלקו הקדמי. אדם בעל מרכז "בניה" חזק, ישתמש בו בהתאם לתכונות אחרות הקיימות אצלו: אם אזור קליטת הנתונים חזק אצלו, הוא ייצור דברים מוחשיים, אם הוא חזק באזור עיבוד הנתונים – הוא יבנה רעיונות ויוכל להבין את אופן הפעולה של מנגנונים וכן הלאה.

 

לאזור זה חמישה מרכזים:

שפה – עושר לשוני, היכולת להתבטא כראוי

צליל – שמיעה מוזיקלית. אהבה של צלילים והרמוניות

נעימוּת – התנהגות בדרך ארץ, להיות נעים הליכות, להקסים את הסביבה

מושלמות – פרפקציוניזם. הערכה ליופי. רצון לעשות דברים באופן מושלם

יצירה – כשרון בניה, עשייה, יצירה של דברים. יכולת הבנה של פעולת מנגנון