בס"ד

פרנולוגיה
הכל בראש שלך

עמוד ראשי - פרנולוגיה
לעמוד ראשי - פרנולוגיה

 


אזור קליטת הנתונים

מרכזי המוח הקולטים את הנתונים, מתחלקים לשני סוגים: האחד מתייחס לנתוני החפצים הנקלטים והאחר מתייחס ליחסים בין החפצים השונים. שתי קבוצות המרכזים הללו מסודרות האחת מסביב לשניה כפי שיתואר בהמשך. כשאנו מסתכלים על חפץ כלשהו, אנו קולטים אותו מכמה בחינות: מה קורה כשאנו נתקלים בכלב בהולכנו ברחוב, למשל? בשלב ראשוני, יש הבחנה שמדובר בבעל חי, לאחר מכן מזהים שמדובר בכלב (על פי הצורה), אח"כ ניתן לשאול מה הגודל של הכלב, ובהמשך – מה הצבע שלו, משקלו. כל הנתונים שצוינו לעיל קשורים באובייקט אותו ראינו. כל מרכזי המוח הבוחנים את הנתונים הללו מצויים זה ליד זה, בחלק התחתון של המצח. מרכזים אלו הם הקבוצה הראשונה באזור קליטת הנתונים. הקבוצה השניה באזור זה, מתייחסת כאמור לקשר בין חפצים. כשאנו מתבקשים לתאר אובייקט כלשהו, אנו יכולים גם לתארו על פי מיקומו במרחב, כמו כן, אפשר לציין אם הוא נמצא בסדר הגיוני כלשהו, או את כמותו המספרית, ואפשר גם להתייחס לתנועה שהוא מבצע או לזמן שלוקח לו לבצע תנועה כלשהי. אם נתייחס לדוגמא של עגורים העפים במבנה חץ, הרי שמשפט כמו: "ראיתי בין שני הבניינים הגבוהים, 10 עגורים מסודרים בצורת חץ, עפים מצפון לדרום, תוך כדי הנעת כנפיים איטית". יש כאן התייחסות לתנועה, למבנה, לכמות, למקום ולזמן. חמשת המרכזים הנוספים הקשורים לקליטת הנתונים מצויים אף הם במצח התחתון, והם "עוטפים" את חמשת המרכזים הראשונים שהוזכרו לעיל.

 

קבוצה ראשונה - נתונים מהותיים

בקבוצה זו חמישה מרכזים:

פרטנות – היכולת לראות ולזכור פרטים. קליטת המציאות כפרטים העומדים בפני עצמם.

צורה – היכולת לזהות ולזכור עצמים על פי צורתם.

גודל – היכולת להעריך ולזכור נפח, גודל, פרופורציה בין עצמים.

משקל – היכולת להעריך ולזכור משקל, הכוח הפיזי הדרוש בביצוע פעולה.

צבע – יכולת הבחנה וזכרון של צבעים וגוונים.

 

קבוצה שניה - נתונים יחסיים

בקבוצה זו חמישה מרכזים:

התרחשות – היכולת לקלוט ולזכור התרחשות של אירועים, עצמים בתנועה.

מיקום – היכולת לזכור עצמים, מקומות, בהתאם למקום הימצאם במרחב.

סדר – היכולת לסדר, לארגן ולקטלג חפצים, נתונים, באופן שיטתי.

מספרים – כימות נתונים, ספירה והתעסקות בחישוב כמויות ומספרים.

זמן – יכולת הערכה ומדידה של זמן. התמצאות במרחב הזמן, הערכה של פסקי זמן.