בס"ד

פרנולוגיה
הכל בראש שלך

עמוד ראשי - פרנולוגיה
לעמוד ראשי - פרנולוגיה

 


אזורי המוח
המוח האנושי מחולק על פי הפרנולוגיה ל-7 אזורים כאשר בכל אזור יש מספר מרכזי מוח שכל אחד מהם אחראי על תכונה ספציפית. יש היגיון בסידורם של מרכזי המוח, והדבר מפליא במיוחד לאור העובדה שמרכזי המוח לא נמצאו לפי הסדר ההגיוני של החלוקה האזורית אלא כל מרכז נמצא בד"כ באופן עצמאי ללא קשר עם מרכזי המוח שסביבו. לאחר מציאת כל המרכזים התגלה הסדר הנפלא והתברר שמרכזים עם תפקיד דומה נמצאים האחד בקרבת השני.


לחץ על אזור בתמונה לקבלת פירוט

עיבוד נתונים קליטת נתונים כישורי ביטוי מוסר ואמונה אגו חברה ומשפחה הישרדות

קליטת נתוניםעיבוד נתוניםכישורי ביטוימוסר ואמונההישרדותאגוחברה ומשפחה