לדור ודור – שירים מתפילת שחרית 
מהחזן חיים לחמיש

Ledor Vador (Forever More)
Shacharit (Morning) Prayers put to music by
 chazzan (cantor), Haim Lachmish.

הדיסק מכיל 12 שירים עם לחנים חדשים למילים הלקוחות מתוך תפילת שחרית. מודה אני, יברכך, ה' מלך, פותח את ידיך, אז ישיר משה ועוד…

מחרוזת מקצת מהשירים

Short sample medley from songs on disk

שיר מלא מהדיסק: אז ישיר משה
Shirat Hayam – full song

רשימת השירים המלאה
Full song list

עטיפה אחורית (3)

מילים לשירים

 TRANSLITERATION AND TRANSLATION

 חוברת (3)

הופעות, מוזיקה והצגות